Návštěva z Německa 3.6.2010

Ve čtvrtek němečtí kamarádi přijeli k nám.

Opět pršelo, takže jsme nemohli uspořádat původně plánované soutěže "Letem světem".
To nás mrzelo, ale nenudili jsme se. Zazpívali jsme si, kamarádi si připravili taneční vystoupení, někteří to zkusili s nimi.

A pak jsme soutěžili - například v tom, kdo v tanci zašlápne jinému nafouknutý balónek, kdo udrží při tanci létající talíř na hlavě (nejčastěji letěl k zemi), kdo udělá nejpevnější mumii, nakreslí dvojici se zavřenýma očima ...

Nabídli jsme jim také námi upečené pohoštění, chutnal jim i guláš.

Jen musíme říci, že kluci, a to jak Němci, tak naši, se více zapojovali a bojovali v soutěžích i tancovali. Ještě že máme naši tanečnici Mařenku ...

Řada z nás si prohlížela také kroniky, které s sebou přivezli. Na některých jsme se poznali.

Rozhodli jsme se, že by bylo dobré také si něco takového udělat.

 

 


Naším zřizovatelem je

LK Logotype BLACK 

LK PO BLACK

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu

Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022