CHRANO 25.3.2010

Někteří uživatelé sociálních služeb z našeho zařízení procházejí zácvikem v chráněných dílnách. Svědčí o tom fotografie z CHRANA, kam docházejí od nás 2 uživatelé. Že jim jde práce od ruky, posuďte sami.

 

 


Naším zřizovatelem je

LK Logotype BLACK 

LK PO BLACK

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu

Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022