INDIÁNSKÉ LÉTO - RYBOLOV A TEEPEE

Významným mezníkem v historii a vývoji teepee bylo použití plátna místo kůže, ke kterému došlo zhruba v polovině 19. století. Bylo to způsobeno úbytkem bizonů a zároveň nárůstem bílých obchodníků, kteří plátno nabízeli.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022