INDIÁNSKÉ LÉTO - Totemy

Totemy představují nejen historii indiánských rodů, ale i jednotlivců. Význam symbolů, reliéfů a postav a jejich umístění na totemu zůstávají neodhaleným tajemstvím ducha a myšlení indiánů úzce spjatých s přírodou.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022