INDIÁNSKÉ LÉTO - volba náčelníka

O většině důležitých událostí v životě indiánů rozhodovala rada starších. V případě bojů si ze zkušených bojovníků volili válečného náčelníka.

 

 


Naším zřizovatelem je

 

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022