Transformace DOZP

Závazek k deinstitucionalizaci

Co to je transformace pobytových sociálních služeb?

Projekt č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022

esfcr


 

 

 


Naším zřizovatelem je 

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava povodňových škod,
srpen a září 2010 předmět:
Oprava elektroinstalace a čističky odpadních vod.

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022